VILDSUND
FODERCENTRAL

 

Sundbyvej 214 og 216
DK-7950 Erslev
T: 97 74 61 14
F: 97 74 63 11
kontakt@vildsundfoder.dk

 

Historie

Stiftende generalforsamling afholdtes den 1. august 1966. Bestyrelsen blev bemyndiget til at optage så mange medlemmer at de til sammen repræsenterede 10.000 tæver. Fra starten blev foderet produceret i lejede lokaler mens fodercentralen blev opført og indrettet.

Første frysehus blev opført i 1979. Næste frysehus blev bygget i 1983. Det første køkken var nedslidt og utilstrækkeligt i 1983. Et nyt moderne køkken med 3 stk 5 tons blandere blev indrettet. I 1984 blev der investeret i 4 pladefrysere og tilhørende kølemaskiner.

På nabogrunden lå amtsvejvæsnets tidligere saltlager med tilhørende kontor. Det blev købt, og i 2000 indrettet med siloanlæg til tørfoder. Anlægget er udformet med automatisk udvejning af tørfoder.

I 2005 var køkkenet nedslidt. En ny bygning opførtes og indrettedes med lagertanke til flydende råvarer, køkken med knuser, 2 hakkere, 3 stk 10 tons blandere, lastvognsgarage og spildevandshåndtering. Foderfremstillingen foregår i dag på et helt moderne computerstyret anlæg.

Bygningsmassen består i hovedtræk af 4 hoveddele: Frostlagret, den ældste del med pladefryserne og optøningsgulv, den nyeste del med køkken etc samt tørfoderlageret. Dertil kommer et nyt kølerum med to adskilte modtageporte opført i 2009. Bygning med læsserampe og Binge til 45 tons løs råvare blev opført i 2014. Tørlager til hjælpestoffer opførtes i 2016. Samme år blev optøningsarealet i køkkenet renoveret væsentligt. I 2017 opførtes et frostlager på cirka 800 m2. Indfrysningskapaciteten blev i den forbindelse udbygget til 8 pladefrysere á 1000 kg og tilhørende kølekapacitet.

Fodercentralens 50 års jubilæum blev fejret med en vældig fest på Hotel Hanstholm lørdag den 21. januar 2017.

Fodercentralen er smukt beliggende ved Limfjorden.

Fodercentralen har i dag cirka 75 andelshavere. I 2018 leveredes 52.388 tons minkfoder.